Trafik kazaları meydana geldikten sonra açılacak ceza davası (Akhisar 1,2,3 Asliye Ceza Mahkemesi gibi) açılacak olan tazminat davaları (trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları (Akhisar, 1,2 Asliye Hukuk Mahkemesi) önem taşır.

Trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davaları 3 ayrı davalıya yöneltilebilir. (Olaydan olaya değişiklikler göstermekle birlikte)

1- Trafik kazasına karışan araçların trafik sigortası, kasko sigortasını yapan şirket,

2-Trafik kazasına karışan sürücü, sürücüler,

3- Trafik kazasına karışan aracın sahibi, sahipleri,

Bazı trafik kazalarında, kusurlu yanın sürücüsü ile araç sahibi farklı şahıslar olabilir. Ya da şirket olabilir. Bu halde ölümlü ya da yaralamalı trafik kazalarında birden çok davalı yan söz konusu olabilecektir. Davalı yanın sayısının fazlalığı ise, Mahkeme tarafından verilecek olan tazminat miktarlarının tahsili açısından önem taşıyacaktır.

Trafik kazalarında alınacak olan maddi ve manevi tazminat miktarları iki ayrı başlık altında incelenir:

1- Trafik kazası Manevi tazminat miktarı

Manevi tazminat, ismi gereği meydana gelen olay nedeniyle vefat edenin arkasında kalan ailesi ile yaralananın manevi olarak duyduğu üzüntü ile alakalıdır. Manevi tazminat, kişilerin kazalardan meydana gelen ruhsal sıkıntıları ile orantılı olarak mahkemelerce tayin edilir (Akhisar 1, 2 Asliye Hukuk Mahkemesi)

Manevi tazminatın ispatı için tanık anlatımları ve raporlar gösterilebilir bunlar delil olarak Mahkemeye avukatınız tarafından sunulabilir.

Manevi tazminatın maddi tazminattan farkı ise Manevi tazminatın sigorta şirketinden istenmesinin mümkün olmamasıdır. Bir diğer anlatımla manevi tazminat sigorta şirketlerince karşılanmaz, sadece Mahkemece takdir edilen manevi tazminat miktarının sorumlusu, sürücü ya da sürücü ve araç sahibinin farklı olması halinde, sürücü ve araç sahibidir.

Manevi tazminatın bir diğer önemli farkı, istenilen manevi tazminat dava açıldıktan sonra yükseltilemez. Örneğin Akhisar’da yaşanan bir trafik kazası sonrasında açılan davada Mahkemeden 30.000,oo T’sı manevi tazminat istenmiş ise, dava devam ederken bu rakam 50.000,oo Tl’sına çıkartılamaz. Bu açıdan manevi tazminat maddi tazminata nazaran daha farklı bir işleyiş taşır.

2- Trafik kazası Maddi tazminat miktarı

Trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat hesaplaması son derece karışık bir yapı arz eder. Trafik kazasından meydana gelen maddi zarar hesaplanırken;

1- Tarafların kusur durumları (asli, tali kusur, ya da kusursuz olmaları)

2-Ölen ya da yaralananın içerisinde bulunduğu araç kullanılamaz hale gelmişse bunun bedeli,

3-Ölenin yaşı, aylık gelir durumu, çocuk sayısı, evli olup olmadığı, sakat kalınmış ise sakatlık oranı gibi faktörler tazminat miktarını değişiklik gösterecek duruma getirir.

Basit bir örnek vermek gerekirse;

Akhisar’da meydana gelen ölümlü bir trafik kazasında; ölenin yaşının 29 olduğu, ölenin evli olduğu ancak çocuğu bulunmadığını eşinin 23 yaşında olduğunu, ölenin annesinin 58 babasının 63 yaşında olduğunu düşünelim. Ayrıca vefat edenin asgari ücretle çalıştığını ve başkaca geliri olmadığından yola çıkarak basit bir hesaplama yapalım.

Vefat eden = 29 yaşındadır PMF tablosuna göre bakiye ömrü = 38 yıldır.

Bu varsayımla trafik kazası olmasaydı ve yaşasaydı daha 38 sene boyunca yaşayacağı düşünülür. Fakat vefat eden kaç yaşına kadar çalışacaktır ? Matematiksel olarak 60 yaşına kadar çalışacaktır. Bu da çalışma ve para kazanma devresini 31 yıl, para kazanmadığı ise 7 yıl olarak hesaplamamıza neden olur.

Arkada kalan eş =  23 yaşındadır PMF tablosuna göre bakiye ömrü = 43 yıldır.

Vefat edenin, vefat etmeseydi eşine 31 yıl daha destek olacağı varsayımı ile hareket edilir.

Vefat edenin babası =63 yaşındadır PMF tablosuna göre bakiye ömrü = 13 yıldır.

Vefat edenin annesi  =58 yaşındadır PMF tablosuna göre bakiye ömrü = 16 yıldır.

Bu aşamadan sonra tamamen varsayımlar başlar, vefat eden eğer yaşasaydı 2 çocuğu olacağı varsayılır. İlk çocuk için 3 yıl daha ikinci çocuk için 7 yıl daha sonra baba sahibi olacağı düşünülür. Buna göre anne ve babanın alacağı tazminat miktarları hesaplanır.

Tüm zarar hesaplanır. 31 yıllık aktif dönem 949.07 x 1.100 x 0.9090 x 12 x 31 yıl = 353.018,73 Tl’sı (Üç yüz elli üç bin Türk Lirası)

7 yıllık pasif dönem hesaplanır 759.56 x 1.100 x 09090 x 12 x 7 = 63.696.65 Tl’sı (Altmış üç bin Türk Lirası)

Akhisar’de trafik kazası sonucunda meydana gelen ölümlü kazada vefat edenin, vefat etmesi dolayısıyla ailesinin hak ettiği rakam = 417.000,oo (Dört yüz on yedi bin Türk Lirası olacaktır)

Dava açmadan önce bu 417.000,oo Tl’sı hangi kısmın eş hangi kısmının ise baba ve anneye ait olarak isteneceği avukatınız tarafından hesaplanarak size bildirilir. Bu davalar Akhisar Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılacaktır.

 

Sorumluluk Reddi :

Bu sayfada yer alan bilgiler tamamen fikir verme amaçlıdır, bağlayıcı değildir. Mevzuat ve içtihatların değişmeleri sonrasında bilgiler güncelliklerini yitirebilirler. Bu nedenle bu internet sayfasında yer alan bilgiler, dokümanlardaki eksiklikler ya da hatalar sonrasında bu bilgi ve evraklara dayanılarak yapılacak işlemlerden doğabilecek olan dolayı, doğrudan maddi / manevi zararlar ve masraflardan hiç bir şekilde sorumluluk kabul edilemez. En doğru bilgilere ulaşabilmek için lütfen tarafımızla iletişime geçerek, randevu alarak, en güncel bilgilere ulaşınız.

 

Yorum yazın