İşveren devamsızlık nedeniyle işçi çıkarırken hangi hususlara dikkat etmelidir ?

İşveren açısından en kolay fesih şekli görülmekle birlikte Mahkemeye taşınması halinde kazanılması en zor dava türüdür. Örneğin: Akhisar merkezli bir firmanın işçisi, işçi işe gelmiyor, işçi gelmediği gibi hiçbir mazeret de belirtmiyor, işverenin haberi yok, işçi hiç bir şey de söylemiyor.

İş verenin, işçinin iş Akdini fesih ederken yapması gerekenler : 

* İş yerinde tutanak tutulacaktır. A işçisi …. Tarihindeki mesaiye gelmemiştir

* Tutanağın en az 3 tanık ile belgelendirilmesi , imzalanması önerilir.

*3 kişinin içinde o işçi ile aynı hiyerarşideki tanığın olması önemli ve gereklidir Örneğin işçi; İşverenin Akhisar merkezli iş yerinde yönetici pozisyonunda birisi ise yine yönetici pozisyonunda bir işçinin ve altında hiyerarşiden bir işçinin de imzasının bulunması tavsiye edilir.

*Ertesi gün oldu yine tutanak tutulur. Bir sonraki gün yine gelmediyse bu kez üçüncü tutanak tutulur

Üç iş günü üst üste işe gelmeyen işçinin iş akdinin feshi noterden nasıl ihtar edilir ?

Bundan sonra Akhisar Noterliğinden işçiye bir ihtarname çekilmelidir. Çekilecek olan ihtarname içeriğinde ise şu husus bulunmalıdır :”.. -…. Tarihler arasında …. / Akhisar adresinde bulunan iş yerinize herhangi bir mazeret bildirmeksizin işe gelmediğiniz tespit edilmiştir. İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 3 gün içerisinde devamsızlığını haklı gösterecek bir durum var ise (Sağlık mazeret izin olması halinde hastaneden alacağınız bir belgenin, İşe gelmesini önleyecek haklı bir sebebin olması halinde bunu belgeleyecek evraklar birlikte bu durumunuzu tarafımıza bildirmenizi, aksi takdirde, kabul edilebilir bir mazeretle işe gelmediğinin anlaşılması halinde iş akdinizin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II (g) bendine göre bildirimsiz ve tazminatsız olarak fesih edileceği

*Akhisar Noterliği kanalıyla ihtarname gönderilmelidir. (İhtarnamenin tam içeriği yönünde mutlaka bir Avukattan hukuki destek almanızı öneririz. Akhisar ilçesinde bulunan tüm noterler aynı işlem için yetkilidir.)

*İşçi size verdiği adreste bulunamayabilir. Tebligatın ulaşıp ulaşmadığı noter yoluyla kontrol edilmeli, eğer işçi, işverene beyan ettiği adresten ayrılmışsa tebligat iade edilmişse;  iade edilen tebligatın, İşçinin adrese dayalı kayıt sistemindeki adresine gönderilmesi yönünde Noter’a talepte bulunulması gerekir.

*İşçi adreste bulunsa bile ne işçi geliyor, ne de mazeretini sunuyor da olabilir. (Bu arada işveren tutanakları tutmaya devam etmelidir)

*İlk ihtarnamenin tebliğine rağmen işçi gelmezse, tavsiye olarak ikinci bir ihtarnamenin çekilmesi uygun olacaktır (hukuki bir zorunluluk değildir) İkinci ihtara rağmen işçi gelmezse iş veren devamsızlık nedeniyle iş akdini fesih edecektir. SGK çıkış kodu buna göre verilir.

*Ancak ihtara cevap vermeyen işçi buna rağmen; dava açıldıktan sonra sağlık raporunu bile getirebiliyor. İşçinin ihtarlara cevap vermemiş olması, duruşma sırasında sağlık raporunu getirilmesine engel olmadığı gibi Mahkemeler de bunu dikkate alabilir. Bu nedenlerden dolayı konu hakkında mutlaka Avukat hukuki yardımı almanız tavsiye olunur.

İşveren iş akdini nasıl fesih edecek ? (işçi işten nasıl çıkartılabilir ?) :

*Fesih bildirimi mutlaka yazılı olarak yapılmalıdır.

*İşçinin iş sözleşmesinin hangi nedenlerle (işçinin işten neden çıkarıldığı)  fesih edildiği  açık, net, kim okursa okusun aynı şeyleri anlayabileceği şekilde kaleme alınmalıdır.

*İşveren fesih bildiriminde bildirmediği bir sebebi sonrasında değiştiremez, ihtarda yazılı olarak belirtmiş olduğu sebepler dışındaki sebeplerle iş akdini fesih ettiğini davada ileri süremez.

*İş akdini feshi yazılı olarak noterden ihtarname şeklinde gönderilmelidir.

*İşçi iş akdi feshini yazılı olarak tebliğ almaktan çekinerek, tebliğ almayabilir .

İşveren iş akdini noterden nasıl fesih etmelidir ?

*Noterden şu şekilde ihtarname gönderilmelidir : … / Akhisar adresindeki iş yerimizde … /2020 tarihinde yönetim katına çağrıldınız, Sözleşmenizin aşağıda sayılan sebeplerle fesih edildiğini (işten neden çıkarıldığını) tarafınıza okuduk. Ancak siz, tanıklar …, …., … huzurunda tarafınıza okunan ihtarnameyi imzalayarak tebliğ almadınız. İş bu nedenle … / Akhisar ilçesinde tarafınıza sözlü olarak yapılan fesih bildirimi tarafınıza Akhisar noteri kanalıyla gönderilmektedir. Ancak bu konuda ihtar çekmeden önce, mevzuat ve içtihatlar daki son değişiklikleri takip edebilmek için, mutlaka Avukat  yardımı alınız

İşçi kıdem ve ihbar tazminatımın tarafıma ödenmesi koşuluyla istifa ediyorum şeklinde bir dilekçe vermişse ?

Kıdem ve İhbara hak kazanabilir mi ? Burada işçi istifasını bir şarta bağlamaya çalışmıştır. Aslında şarta bağlı istifa  olmaz. Yargıtay uygulaması bu gibi bir istifa dilekçesini, ikale sözleşmesine davet şeklinde değerlendiriyor.

Sorumluluk Reddi :

Bu sayfada yer alan bilgiler tamamen fikir verme amaçlıdır, bağlayıcı değildir. Mevzuat ve içtihatların değişmeleri sonrasında bilgiler güncelliklerini yitirebilirler. Bu nedenle bu internet sayfasında yer alan bilgiler, dokümanlardaki eksiklikler ya da hatalar sonrasında bu bilgi ve evraklara dayanılarak yapılacak işlemlerden doğabilecek olan dolayı, doğrudan maddi / manevi zararlar ve masraflardan hiç bir şekilde sorumluluk kabul edilemez. En doğru bilgilere ulaşabilmek için lütfen tarafımızla iletişime geçerek, randevu alarak, en güncel bilgilere ulaşınız.

1 Yorumlar
  • Kullanıcı tarafından bırakılan mesaj Soner OKTA Haziran 12, 2024 at 14:04

    Yüzde elli iki engelli çalışanım iş ünvanı büro işçisi olarak geçiyor. Ve ilk işe makinede başladım 6 ay sonra mutfakta çalıştırmaya başladılar rahatsızlık sonucu yapamayacağımı söyledim ve işe gitmedim 03 koduyla işten çıkarıldım ne yapmam gerekir 1,5 yıl çalıştım. Teşekkür eder saygılarımı sunarım

    Cevap vermek için

Yorum yazın