Türk Borçlar Kanunu 352. Maddesine göre Kiraya veren tahliye taahhütnamesinde verilen süreden itibaren bir ay içerisinde icraya vererek ya da dava açarak kiracıyı konut – iş yerinden tahliye edebilir.

Konuyu anlatımı kolay olması açısından bir örnekle açıklamak gerekirse;

Akhisar ilçesinde bir eviniz var ve mesken olarak kiraya verdiniz.

Kira sözleşmesini (kira kontratını) ise 01.01.2022 tarihinde yaptınız.

Yukarıdaki örnekte verilen kira taahhütnamesi geçerlilik şartları şu şekildedir:

Kira taahhütnamesi yazılı olmalıdır. Örneğin sözlü olarak 2023 ocak ayında evden çıkacağım, evi boşaltıp anahtarı size teslim edeceğim şeklindeki sözlü beyanların geçerliliği bulunmamaktadır. (TBK 352. Maddesine göre)

Tahliye tarihi belli olmalıdır. Yukarıda belirttiğimiz örnek üzerinden devam ederek, tahliye tarihi 01.01.2023 olabilir. Kiraya veren 01.01.2023 tarihinden itibaren 1 ay içinde icraya vererek ya da dava açarak konutun boşaltılmasını sağlayabilir.

Tahliye taahhütnamesi tarihi kira başlangıç tarihinden sonraki bir tarih olmalıdır. Örneğin sözleşme tarihi 01.01.2022, tahliye taahhütname tarihi de 01.01.2022 olursa geçersizdir. Taahhütname tarihi 01.01.2022 tarihinden sonraki bir tarih örneğin 02.02.2022 olmalıdır.

Kiracı evden nasıl çıkarılır ?

Genel olarak dava açma yerine daha hızlı olarak icra dairesine başvurma yolu kiraya veren tarafından seçilmektedir. İİK 372. maddesi çerçevesinde ev sahibi Akhisar icra dairesine başvurur. Akhisar icra dairesi de taşınmazı 15 gün içerisinde tahliye etmesi yönünde kiracıya muhtıra çıkartır.

Akhisar İcra müdürlüğünden gelen tahliye emrine karşı kiracı 7 gün içinde taahhütnamedeki imzanın kendisine ait olmadığı ya da kira sözleşmesinin uzatıldığına ilişkin olarak itirazda bulunabilir

İtiraz sonrasında durmuş olan icra takibinin devamı ve kiracının evden çıkarılabilmesi için, ev sahibinin Akhisar İcra Hukuk Mahkemesi ya da Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açması gerekmektedir.

Yorum yazın