Kamu İhale Kanunu uyarınca yapılmış olan bir ihaleye yapılacak olan tüm itirazların Kamu ihale Kurumu’na yapılması gerekip gerekmeyeceğini bir örnek üzerinden değerlendirelim.

Bir örnek üzerinden,

XXX Belediyesi tarafından bir ihale yapılmış, belediye tarafından yapılmış olan bu ihalenin de 12.03.2023 tarihinde Ekap üzerinden e-ihale olarak başlatılmıştır.

İhale yaklaşık maliyetinin de birim fiyat kullanılarak 12.03.2023 tarihinde ihale tarihi olarak 08.04.2023 saat 14:30′da yapılmasına karar verilmiştir.

İhale tarihinden en az 21 gün önce olmak üzere 18.03.2023 tarihinde Kamu ihale bülteninde, 19.03.2023 tarihinde ise buğday ununa ait ihalenin Ankara xxx Haber gazetesinde yayınlanmıştır.

İhale devam ederken xxx Belediyesi doğrudan temin usulü ile ihale tarihinden önce doğrudan temin yolu ile buğday ununu 22,50 Tl’sı birim fiyatla temin etmiştir. İhalenin bu tarihte iptali düşünülmüş, ancak ihale için ödenen Kamu İhale bülteni ve yerel gazete ücretleri de göz önünde bulundurularak ayrıca kamu yararı da göz önüne alınarak ihale sürecinin devamına karar verilmiştir.

08.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen ihale de idareye sunulan en avantajlı birim fiyatı teklifi olan 28,30 Tl yaklaşık maliyetin altında olsa da doğrudan temin usulü ile gerçekleştirilen 22,50 Tl’sının üstünde olduğundan fiyat farkı nedeniyle 4734 sayılı kanunun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” sebebi ile ihale iptal edilmiştir.

İhalenin İptal Kararı üzerine Kamu İhale Kurumu “Başvuruya konu ihalenin iptali kararının kurum görevi alanında bulunup bulunmadığının anlaşılabilmesi amacıyla ihalenin iptali kararı öncesinde idareye yapılmış herhangi bir şikayet başvurusu olup olmadığı konusunda kurumdan bilgi istenilmiş kurumun verdiği bilgi ve Ekap üzerinden yapılan sorgulama neticesinde ihalenin iptali işleminden önce idareye herhangi bir şikayet başvurusu olmadığı ve iptal kararının itirazen alınmadığı tespit edildiğinde başvuru konusu hususun kurumun görev alanında bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Peki bu kamu ihale kurum kararı doğru mudur ? İhale yapılmış teklif verilmiş olmasına rağmen xxx belediyesi kendiliğinden ihaleyi iptal edebilir mi ?

Yargıtay’a göre “Başka bir anlatımla, herhangi bir şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu olmaksızın ihalenin idarece re’sen iptal edilmesi durumunda, Kamu İhale Kurumu’nun inceleme görev ve yetkisi bulunmadığından, ihalenin iptaline ilişkin işleme karşı dava açma süresi içinde doğrudan yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir.

Başka bir anlatımla bu durumda Kamu İhale Kurumuna başvuru yapılmayacak, Yetkili idare Mahkemesi’ne dava açılacaktır. Bir diğer anlatımla kamu ihale kurumu uyarınca yapılmış olan her ihalenin itirazının Kamu İhale Kurumuna yapılması hatalı olacaktır.

Yorum yazın