"İyi bir hukukçu, suçluları cezalandırmaktan çok, suçu önlemeyi düşünmelidir"Montesquieu

"Kötü insanlar olmasaydı iyi avukatlar olmazdı" Charles Dickens

Telefon

0 236 4136340

Avukat Taner Baş’ın danışmanlık hizmeti sunduğu konular (davalar):

 • Miras Davası

  Baba ya da annenin vefatından sonra; ya da uzak akrabalardan kalacak olan miras paylarında, çok öncesinde meydana gelen eşitsizliklerin çözümü ile, kalan malların  tam ev eşit olarak paylaştırılması için açılacak davaları ki bu davaları halk arasında “Miras paylaşımı davası” hukuk dilinde ise “İzaleyi Süyu ya da Ortaklığın Giderilmesi” davası olarak adlandırılır.  Bu davalar Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesinde görülerek karara bağlanmaktadır.

 • İcra Takibi

  Ticari hayatta, çok sık kullanılan çek, senetler ile, çek ve senet olmaksızın alacaklı olunan ve kesilen faturaların tahsili için açılacak olan icra takipleri Akhisar İcra Müdürlüğünce takip edilmektedir. İcra takiplerinin davaya konu olması halinde ise Akhisar İcra Mahkemesi ya da Akhisar Asliye Hukuk Mahkemelerince bu davalar görülmektedir.  Avukatınız Akhisar icra müdürlüğü ile ilgili işlemleri bizzat ve UYAP üzerinden takip edebilmektedir.

 • Marka ve Patent Davası

  Haksız rekabet sıkça karşılaşılan bir sorun haline gelmiştir. Eğer bir markanız, patentini almış olduğunuz bir faydalı modeliniz ya da bir ürününüz söz konusu ise; Markanızın korunması için açılacak olan “Hükümsüzlük davaları”, “Marka hakkına tecavüz davaları”, “Haksız rekabet ve haksız rekabetten kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları” Bu davalar markaların önemli bir çoğunluğu Markalar hakkındaki KHK ve Yargıtay Kararları gereğince, Akhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmektedir.

 • İş Hukuku Arabuluculuk Faaliyetleri

  Avukat Taner Baş 15448 Sicil numarası ile Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığına bağlı olarak; Akhisar ilçesinde İş Hukuku Arabulucusu olarak görev yapmaktadır. Zorunlu – ihtiyari arabuluculuk faaliyeti ile taraflar arasında iş hukukuna ilişkin sorunları dava yoluna gitmeden barışçıl yollarla çözümünü sağlamaktadır.

   

 • Tapu iptali davası

  Genel olarak alile içinde kızların daha az mal almasını sağlamak için, satış göstermek suretiyle “Mirasçılardan Mal Kaçırmak” nedeniyle açılacak davalar. Mal kaçırılması nedeniyle miras payının azalması sonrasında doğan halk dilinde “tapuyu bozdurmak” şeklinde belirtilen “Tapu iptali tescil davaları” ile ihlal edilen saklı paya ilişkin olarak açılacak olan “Tenkis davaları” Bu davalar görev bölümü ile Akhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ya da Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından dava olarak görülmektedirler.

 • Trafik Kazası Davası

  Trafik kazası sonrası adam öldürme ya da trafik kazası sonrası yaralanmaya ilişkin olarak “taksirle adam öldürme” ya da “taksirle yaralama” ceza davaları. Yine trafik kazası sonrasında meydana gelen ve halk tarafından “kan parası” ya da “maddi ve manevi tazminat davası” olarak adlandırılan ancak hukuki olarak “Destekten yoksun kalma” tazminatı ve “Manevi tazminat” olarak adlandırılan ve trafik kazalarına özgü hukuk ve ceza davaları.

 • Boşanma davası, maddi ve manevi tazminat davası

  Akhisar Aile Mahkemesince görülmekte olan Boşanma davaları, ve boşanma davaları ile birlikte açılan nafaka davaları ile boşanmaya ilişkin olarak Akhisar Aile Mahkemesinde açılan maddi ve manevi tazminat davaları. Yine boşanma davalarına ilişkin olarak ortak çocukların velayetinin kimde kalacağına ilişkin velayet davaları. Evlilik süresince alınan ortak malların nasıl paylaştıalacağı hususu halk dilinde “Boşanmada malların bölüşülmesi”, şeklinde bilinen hukuk dilinde “Katkı payı ve alacak” davaları.

 • İş davaları

  Akhisar İş Mahkemesinde görülmekte olan işten çıkarılma, iş akdini fesih, işçi ihbar tazminat, işçi kıdem tazminatı, işçi alacakları, çocuk yardımı vs alacaklardan kaynaklanan ve iş hukukundan kaynaklanan davalar.

Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları Yönetmeliği uyarınca

 • Belgelerinize 3. kişiler ulaşamaz

  Avukatınıza sunmuş olduğunuz ve Akhisar’daki Mahkemelere sunulan tüm belgeler, Akhisar Mahkeme kararları, Avukatınız tarafından 3. kişilerce ulaşılamayacak halde tamamen gizli bir şekilde saklanır.

 • Tarafların uzlaştırılması

  Davanız ile ilgili olarak kanunların izin verdiği kısımlar çerçevesinde sadece sizin açık ve yazılı talimatınız dahilinde Avukatınız arabuluculuk faaliyeti üstlenebilir.

 • Bilgileriniz güvendedir

  Avukatınızla yapmış olduğunuz görüşmeye ilişkin tüm anlatımlarınız, Avukatlık Kanunu  uyarınca 3. kişilerle ve kurumlarla asla paylaşılmaz. Anlatımlarınız ve belgeleriniz tamamen gizli tutulur.

 • Mahkeme avukatlığı

  Anlaşmalı boşanma davaları, ceza davaları dışında, siz katılmak istemedikçe Mahkemelerdeki duruşmalara katılmanız gerekmemektedir. Haklarınız siz Mahkemeye katılmadan Avukatınız tarafından savunulabilir.