Keşideci tarafından kesilmiş olan çekin, (Tüzel kişiler de şirket müdürü, yönetim kurulu başkanı ya da TK. tarafından çek keşide edebilme yetkisine sahip kişi) lehine çek kesilen kişi tarafından ya da ciro yoluyla hak sahibi tarafından kanuni süre içersinde bankaya ibraz edilmesi sonrasında arkasına “karşılıksızdır” ibaresi eklenmesi ile çek karşılıksız hale gelir.

Keşideci ==> Çek düzenler ==> Çek tarihi : 11.03.2023 ==> Lehdar bankaya gider ==> 18.03.2023 ==> Banka “Karşılıksızdır” şerhi işler ==> Lehdara çeki (Ya da çekin aslı gibidir yapılmış halini) iade eder.

Çek’in Manisa Akhisar’da düzenlenmiş olduğunu varsayımı üzerinden devam edersek;
(Çek düzenlenme yeri sağ üst tarafta yer almaktadır)

Çek sahibi Manisa Akhisar İcra Mahkemesi’ne çekin arkasına karşılıksızdır kaşesi vurulmasının ardından 3 ay içersinde başvuru da bulunması gerekmektedir.

Yapılmış olan bu şikayet karşısında suçun tüm unsurlarının oluşması halinde;

Akhisar İcra Ceza Mahkemesi aşağıdaki şekilde karar verebilir:

Sanık xxx ‘ün sabit olan 11/03/2023 keşide tarihli ve 25.000,00-TL bedelli çekle ilgili olarak “karşılıksızdır işlemi yapılmasına neden olmak” suçundan dolayı eylemine uyan 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5/1. maddesi gereğince suça konu çekin miktarı dikkate alınarak takdiren 100 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmasına,

TCK’nun 52/2. maddesi gereğince takdiren 100-TL hesabı ile 100 gün karşılığı olarak hesaplanan 10.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,

Ancak; 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5/1. Maddesi gereğince hükmedilecek adli para cezasının miktarı çekin karşılıksız kalan miktarından az olamayacağından sanığın 23.700,00TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK nun 52/4 maddesi gereğince sanığın ekonomik ve şahsi halleri ile günün ekonomik koşulları gözönünde bulundurularak hükmolunan adli para cezasının sanıktan1 er ay ara ile 10 eşit taksitte alınmasına, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde kalan kısmın tamamının tahsiline ve 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5/11. maddesi gereğince ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilmesine

Yukarıda şekilde verilen karar istinaf edilmeden ya da istinaf talebinin esastan reddedilmesi halinde karar infaza verilir.

Eğerki birden fazla karşılıksız çek düzenlenme suçu oluşmuşsa; Aşağıdaki şekilde içtima kararı verilir.

CEZA BİLGİLERİ

HÜKMÜ VEREN MAHKEME : XXX İnfaz Hakimliği
MAHKEME KARAR BİLGİSİ : (içtima talebinde bulunuldu)
CEZASI :

İlam No Suç Tarihi Ceza Mad. Ceza Bilgisi. İnfaz Türü
2023/XXX 11/03/2023 5941 SY 5/1. 237 GÜN 5275 S.K. 106/9 Md.
2023/XXX 14/03/2023. 5941 SY 5/1 711 GÜN 5275 S.K. 106/9 Md.
2023/XXX 14/03/2023 5941 SY 5/1. 711 GÜN 5275 S.K. 106/9 Md.

ADLİ PARA CEZASINDAN ÇEVRİLİ 1659 GÜN PARA CEZASI
GİRİŞ TARİHİ : 18/06/2023
HAKEDEREK TAHLİYE TARİHİ. 30/08/2027

NOT: Müddetname 5275 Sayılı Yasanın 106/7 maddesi uyarınca ” Adlî para cezası yerine çektirilen hapis süresi üç yılı geçemez. Birden fazla hükümle adlî para cezalarına mahkûmiyet hâlinde bu süre beş yılı geçemez ” şeklindeki amir hükmünce müddetname tanzim edilmiştir.

Şeklinde müddetname hazırlanacaktır. 5275 Sayılı yasa uyarınca çek başına hapis süresi üç yılı, bir den fazla mahkumiyet söz konusu ise içtima halinde beş yılı geçemeyecek şekilde düzenlenecektir.

Bu sayfada yer alan bilgiler tamamen fikir verme amaçlıdır, bağlayıcı değildir. Mevzuat ve içtihatların değişmeleri sonrasında bilgiler güncelliklerini yitirebilirler. Bu nedenle bu internet sayfasında yer alan bilgiler, dokümanlardaki eksiklikler ya da hatalar sonrasında bu bilgi ve evraklara dayanılarak yapılacak işlemlerden doğabilecek olan dolayı, doğrudan maddi / manevi zararlar ve masraflardan hiç bir şekilde sorumluluk kabul edilemez. En doğru bilgilere ulaşabilmek için lütfen tarafımızla iletişime geçerek, randevu alarak, en güncel bilgilere ulaşınız

Yorum yazın