Ticari hayatta, tacirlerin ya da tacirle ticari işe yapan kimselerin ödeme yöntemleri arasında kredi kartı ve nakit ödemesi dışında kullanılan önemli ödeme yöntemlerinde birisi çek ve senetlerdir. Ticari hayattki çek ve senetlerin karşılıksız çıkması ve ödenmemesi halinde Akhisar İcra Müdürlüğüne başvurulabilecektir.

Ticari alanda uzun dönem boyunca kullanılan ve önemli bir ödeme yöntemi haline gelmiş olan çek, çekte vade olmaz kuralının sonradan ortadan kalkarak, vade günününden önce bankaya ibraz edilememesi ile çekten kaynaklanan hapis cezalarının ortadan kalkması sonrasında ticari hayattaki popülerliğini günden güne kaybetmiştir. Çekin bankaya ibrazı karşılığında, takasa giren çekler açısından karşılıksız kalan çekler ticari hayatını düzen içerisinde devam ettirmeye çalışan tacirler açısından son derece ticari hayatı bozucu bir etkiye sahip olmuştur.

Senetler açısından ise çok öncesinde borçluya verilen mal beyanında bulunmama ceza davalarının ortadan kalkması ile borçlunun menkullerinde yapılacak hacizler açısından getirilmiş olan sınırlamalar senedin ticari hayattaki popülerliğini ise önemli ölçüde ortadan kaldırmıştır.

Senet ve Çek icra takibi sürecine nasıl konulacaktır ?

Senet ve çeklerin icra takibine bırakılması için avukat yardımıyla Akhisar İcra Müdürlüğü bünyesinde icra takibine geçilmesi en doğrusudur. Senedin ya da çekin üzerinde ödeme yerinin Akhisar olarak gösterilmesi halinde icra takibi akhisar icra müdürlüğünde açılacaktır. Bu kayıt bulunmuyor ve borçlu başka bir şehirde yaşıyorsa icra takibi borçlunun yaşadığı şehirde açılabilecektir. Bunun bazı istisnaları bulunmakta olup bu konu da avukat yardımı almanız son derece önemlidir.

Senet ve çeklerin icra takibine konulması üzerine icra takibine ilişkin olan ödeme emri borçluya gönderilecektir. Borçluya gönderilen ödeme emri üzerine borçlunun 5 gün içerisinde Mahkemeye itiraz hakkı bulunmaktadır. Borçlu yapacağı itirazında borcu zaten ödediği ya da senet ya da çek üzerindeki imzanın kendisine ait olmadığını ileri sürerek icra takibinin durdurulmasını isteyebilir. Ancak faturalı takiplerden farklı olarak açılan bu icra takibinde itiraz üzerine takip kendiliğinden durmaz. Takibin durdurulması için Akhisar İcra Mahkemesi ya da Akhisar Asliye Hukuk Mashkemesinden karar alınarak dosyaya sunulması gerekmektedir.

Borçluya ödeme için 10 günlük ödeme süresi tanınır, borçlu bu 10 günlük süre içersinde ödeme yapmaması halinde; borçlunun taşınır, taşınmaz, banka mevduatları ya da üzerine kayıtlı araçlarının haczi sürenin dolumunda istenebilecektir. 10 günlük bu süre tebligatın borçluya ulaştığı ya da muhtara teslim edildiği tarihten itibaren başlayacaktır. Borçlu bu sürede borcunu ödemez ise borçlu aleyhinde yukarı bahsedilen işlemler yapılacaktır.

Borçlunun üzerine kayıtlı taşınmazının bulunması halinde taşınmaz üzerine konulmuş olan hacze ilişkin olarak borçluya 103 örnek davetiye gönderilir. Borçlu bu davetiyenin kendisine ulaşmasından itibaren 7 gün süre içersinde Akhisar İcra Hukuk Mahkemesine başvurarak konulmuş olan hacze itiraz edebilir. Meskeniyet, tek ev bulunması ya da haciz konulan taşınmazın tarım arazisi olması durumu buna örnek gösterilebilir yapılacak olan itirazlarla ilgili olarak avukatınızdan yardım almanız gerekmektedir.

İcra takibi konulan çek ve senetle ilgili olarak tahsil süreci sizin avukatınızla birlikte yapacağınız kordinasyon, etkin ve hızlı davranma ile borçlunun üzerine kayıtlı mal varlıkları ile alakalı olacaktır. Bunların satış ve tahsil süreci ile ilgili olarak avukat yardımı almanızı tavsiye ediyoruz.

Sorumluluk Reddi :

Bu sayfada yer alan bilgiler tamamen fikir verme amaçlıdır, bağlayıcı değildir. Mevzuat ve içtihatların değişmeleri sonrasında bilgiler güncelliklerini yitirebilirler. Bu nedenle bu internet sayfasında yer alan bilgiler, dokümanlardaki eksiklikler ya da hatalar sonrasında bu bilgi ve evraklara dayanılarak yapılacak işlemlerden doğabilecek olan dolayı, doğrudan maddi / manevi zararlar ve masraflardan hiç bir şekilde sorumluluk kabul edilemez. En doğru bilgilere ulaşabilmek için lütfen tarafımızla iletişime geçerek, randevu alarak, en güncel bilgilere ulaşınız.

 

 

Yorum yazın