Bir çok evlilik uzun süreli boşanma kararıyla devam etmektedir. Eşler birbirleriyle fiziksel olarak tamamen kopmuş, hatta yataklarını ayırmış bir şekilde evliliğe devam etmeye çalışmaktadırlar. Devamlı olarak boşanma davası süreci konuşulurken, eşlerin birbirlerinden bıktığı ve formaliteden ibaret olan evliliği bitirmek istediği konuşulur. Ancak genel olarak ortak bir çocuğun, ya da çocukların olması eşlerin boşanma davası açma süreçlerini geciktirir. Boşanma kararı alan eşler, çocuklarının orta okulu, liseyi bitirmesini, sonrasında evlenmesini bekleyerek isteseler de istemeseler de boşanma sürecini arttırıcı bir hale girmektedirler.

Akhisar boşanma davalarında istatiksel olarak bir artış olup olmadığı konusunda veriler olmamakla birlikte, zaman zaman ülke çapında yayınlanan istatistiklerde boşanma oranlarının günden güne arttığını söylememiz mümkün olabilir. Yine de Akhisar gibi ilçelerdeki boşanma davala sayısının İzmir İstanbul gibi metropollerdeki boşanma davası sayılarından yüzde olarak daha az olduğunu söylememiz mümkündür. Çünkü geleneklerin daha ön plana çıktığı ve toplum baskısının orta düzeyde olduğu Akhisar gibi kentlerde boşanma davası açmak ve sonuçlandırmak her iki eş için de altından kalkılması zor ruhsal, ve ekonomik kararlılık gerektirmektedir.

boşanma davası süreci akhisar aile mahkemesi

Peki boşanma davasına karar verdiniz ve dava açmak istiyorsunuz, hangi adımları takip ederek boşanma davası görülecektir ?

1- Eşinizden boşanma konusunda kesin kararlı olmanız gerekmektedir.

Boşanma sosyolojik ve psikolojik sonuçları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle öncelikle ruhsal ve sosyolojik anlamda boşanmaya kesin karar vermiş olmanız gerekmektedir. Bir diğer anlatımla kafanızda evliliğin sona ermesi gerekmektedir. Bir az önce bahsettiğimiz üzere Akhisar gibi gelenek ve sosyal baskının orta düzeyde olduğu kentlerde boşanma kararı vermek için sosyolojik ve psikolojik açıdan sonuçlarını tamamen düşünerek, tartarak karar vermeniz gerekmektedir.

2- Boşanma davasında çocuğunuz en az zarar görecek şekilde sürecin işlemesini sağlayın.

Boşanma davalarından en çok etkilenen insanlar aslında çocuklardır. Yaşları her ne olursa olsun ne kadar akılları başlarında olursa olsun, çocuklar boşanma davanızın sonuçlarından öncelikle etkileneceklerdir. Çocuklarınızın boşanmadan en az derece de etkilenmesi için, gerek gösterilecek tanıklar gerekse anlatılacak olayların çocuklarınızın etkilemeyecek şekilde dava dilekçesinde yer alması için avukatınızla diyaloğa geçin ve durumun hassasiyetini avukatınızla paylaşın. Gerekirse bazı konuları dava dışı bırakmanız gerekse bile, çocuklarınızın boşanma davanızdan en az etkilenmesi için azami dikkat gösterin.  Unutmayın ki Akhisar gibi geleneksel ilçelerde çocuklar boşanma davası sürecinden İstanbul ve İzmir gibi metropolde yaşayanlara göre daha çok etkileneceklerdir.

3- Boşanma davası ile ne hedeflediğinize karar verin.

Boşanma davası ile, bir an önce boşanmak mı istiyorsunuz ? Yoksa boşandıktan sonra ki maddi durumunuz sizin için önemli mi ? Evlilik birliği içerisinde aldığınız mallar üzerinde hak sahibi mi olmak istiyorsunuz ? Yoksa boşanma davasını sırf eşiniz sizin kıymetinizi anlasın ve size, sizin istediğiniz gibi davranması için mi açıyorsunuz ? Mutlaka öncesinde buna karar verin.

4- Boşanma için Avukat tutun.

Boşanma davaları dışarıdan kolay gibi gözüken davalardır. Genelde Ahmet boşandı işte ne var, ya da şu boşandı bu da boşandı şeklinde düşünerek boşanma davalarını küçümsemeyin. Her boşanma davası kendine özgü nitelikler taşır ve birbirlerine benzemezler. Bu nedenle boşanma davası açmak için mutlaka avukat yardımı alınız. Çünkü boşanma davası sırasında almadığınız avukat yardımı yıllar sonra size maddi ve manevi zararlar şeklinde geri dönecektir.

5- Avukatlık ücretleri ve masraflar hususunda Avukatınızla anlaşın.

Genelde boşanma davası avukatlık ücreti nedir şeklinde sorular Müvekkillerce daga olay anlatılmadan sorulmaktadır. Açılacak olan boşanma davasının maddi ve manevi tazminat içeriği olup olmayacağı, ortak kazanılmış olan malların (Akhisar’daki ev Dikili’deki yazlık gibi) nasıl paylaşılacağı ve bu malların paylaşımı için dava açılıp açılmayacağına göre boşanma davası avukatlık ücretleri ve masrafları da değişkenlik göstermektedir. Avukatınızla davanın tüm içeriğini konuşarak en başından avukatlık ücreti ve dava masrafları hususunda anlaşın, Akhisar Aile Mahkemesinde açılacak olan boşanma davası öncesinde tüm bu konularda anlaşmanız en doğru yoldır.

6- Avukatınıza boşanma davası için vekalet verin.

Daha önce herhangi bir dava için avukatınıza vekalet vermiş olabilirsiniz ancak bu eski vekaletiniz boşanma davası için geçerli değildir. Boşanma davaları için özel vekaletname verilmesi gereklidir. Vekaletname içinde ” Avukatınıza boşanma davası açma” özel yetkisi mevcuttur.  Bu vekaletnameyi Akhisar’daki tüm noterlerden çıkarabilirsiniz. Boşanma davası vekaletnamesi çıkarmak için notere giderken yanınızda kimlik, 2 adet fotoğraf götürün.

7- Avukatınıza tüm yaşadıklarınızı, hiç bir şey gizlemeden ve tüm detayları ile anlatın.

Boşanma davaları genel olarak tüm hukuk dünyasındaki en mahrem davalardır. Yani 3. kişilerce bilinmesini istemediğiniz bir çok husus da mevcut olabilir. Örneğin cinsel hayat, ailelerin etkisi gibi. Unutmayın ki Avukatlık meslek kuralları gereği avukatınız sizden dava hakkında öğrendiği tüm detayları saklamak zorundadır. Hatta Mahkeme emri olmadıkça bu detayları 3. kişilerle paylaşması meslek kurallar gereği yasaklanmıştır. Bu nedenle boşanmanızın temelini oluşturan olayların tüm detaylarını avukatınızla paylaşın. Unutmayın ki, saklamaya çalıştığınız her detay boşanma davası sürecinde karşınıza büyük zararlar oluşturabilecek şekilde çıkacaktır. Örneğin bir anlık bir hata ile eşinizi aldatmış olabilirsiniz. Bu unuttuğunuz ya da unutmak istediğiniz bir olay da olabilir. Ancak tüm bu detayları boşanma avukatınızla mutlaka paylaşmanız gerekmektedir.

8- Avukatınızın yazdığı dava dilekçesini birlikte okuyarak düzelterek son şeklini verin.

Siz boşanma vekaletnamesini avukatınıza teslim ederek, yaşadığınız tüm detayları avukatınıza anlattıktan sonra, Avukatınız 1-2 günlük süre içerisinde boşanma dava dilekçenizi Mahkemeye sunulacak hale getirecektir. Akhisar Aile Mahkemesine sunulacak olan bu boşanma dava dilekçesi son derece önemlidir. Çünkü bu dava dilekçesi sunulduktan sonra dava dilekçesinde ileri sürülmeyen olayları sonrasında ileri sürmeniz mümkün olmayabilir. Bu nedenle Avukatınız boşanma dava dilekçenizi yazdıktan sonra avukatınızla sakin kafayla birlikte dava dilekçesini okuyarak düzeltilmesi gereken yerler ile eklenmesi ya da çıkarılması uygun olabilecek detaylar hakkında tam olarak karar verin.

9- Boşanma davasının Akhisar Aile Mahkemesinde açılması.

Avukatınız boşanma dava dilekçeniz üzerinde mutabık kalındıktan sonra, boşanma davanızı Akhisar Aile Mahkemesinde açacaktır. Boşanma davası açılış tarihi, istenilen nafakalar için de başlangıç tarihi olacaktır. Mahkeme Hakimi nafakaya hükmedecek olursa, hem çocuklar hem de eş için hükmedilecek nafaka boşanma davasının açılma tarihinden itibaren başlayacaktır. Bu nedenle bu tarih önemlidir.

10- Boşanma davasında duruşmaya çıkana kadar geçecek sürede Mahkemece yapılan işlemler.

Boşanma dilekçeniz Mahkemeye ulaştığında, Mahkeme Tensip adı altında bir zabıt düzenleyecektir. Burada istenilmesi gereken kayıtlar (tapu kaydı, telefon kayıtları, nüfus kayıtları) istemek için ilgili birimlere müzekkere yazacaktır.

Sizin yazmış olduğunuz dilekçeyi eşinizin adresine posta ile gönderecektir. Eşinize posta ile giden evrak, boşanmak istediğiniz eşinizin eline ulaşmasından itibaren eşinizin 14 gün içersinde cevap verme hakkı bulunmaktadır. Boşanmak istediğiniz eşiniz 14 gün içersinde cevap vermeze cevap vermekten vazgeçmiş sayılır. Ancak kural olarak cevap verilmemesi, davanın kabul edilmediği, ve eşinizin boşanmak istemediği şeklinde Mahkemece yorumlanacaktır. Akhisar ilçesinde posta işlemleri genelde 7 gün ile 14 gün içerisinde eşinize ulaşmaktadır. Eşinizin 14 günlük cevap verme süresi ise, davanın açıldığı tarihten değil, postacının eşinize evrakı ulaştırdığı tarihten başlar.

Bu arada sizi adliyeden ya da emniyetten arayabilirler panik olmayın, sadece aylık gelirinizin ne kadar olduğu hususunda size soru sorarak bir form doldurma işlemi yapacaklardır. Rutin bir işlem olmakla birlikte, isterseniz avukatınızın da sizinle birlikte olması için yardımını isteyebilirsiniz.

Eşiniz 14 gün içersinde cevap vermezse, Mahkeme duruşma günü tayin ederek avukatınıza gönderir.  Yalnız unutmayın ki bundan sonra yapılacak olan tüm tebligatlar avukatınıza yapılacak olup, Avukatınıza konu hakkında ufak hatırlatmalar yapabilirsiniz.

Eşiniz 14 gün içerinde cevap verirse ya da avukat tutarak cevap verirse, eşinizin sizden yana olan sorunlarını içeren karşı dava dilekçesi elinize ulaşacaktır. Karşı dava dilekçesinde bu kez boşanmak istediğiniz eşinizin evliliğiniz hakkındaki düşünceleri ve yaşadığı sıkıntılar yer alacaktır. Bu dava dilekçesi Mahkemeye ulaşınca gelen bu cevap dilekçesi avukatınıza gönderilecektir. Karşı yanın cevap dilekçesi avukatınızın eline ulaştığında bu kez sizin 14 günlük cevap verme süreciniz başlayacaktır.

Siz boşanmak istediğiniz eşinizin yazdıklarına karşı, düşüncelerinizi biraz önce belirttiğimiz şekilde avukatınızla tartışarak ve karar vererek sonuca bağlayıp yazılı metin halinde mahkemeye sunmanız gerekecektir.  Bu aşamada şahitlerin de isimlerini bildirmeniz gerekecektir. Unutmayın ki şahitlerin isim ve vatandaşlık numaraları ile Mahkemeye bildirdikten sonra ikinci kez şahit bildiremezsiniz, yani şahitlerinize ekleme yapmazsınız bu nedenle tanık listesi belirtirken çok dikkatli davranınız.

11- Boşanma davasında duruşmaya çıkmak;

Boşanma davasının ilk duruşmasında taraflar bir araya geleceklerdir. Hakim boşanma davası başlamadan önce tarafları son kez barışmaya çağırır, taraflar barışmak istemezse hangi konularda anlaşılamadığı hususunda tarafları dinler. Gerek ilk duruşmaya gerekse diğer duruşmalara boşanmak isteyen kişiler katılmak zorunda değillerdir. Avukatınız sizin yerinize Mahkeme hakimi ile (Akhisar Aile Mahkemesi) konu hakkında konuşarak sizin haklarınız savunacaktır.

İlk duruşmada taraflar birbirleri ile anlaşmaya varamazlarsa hakim tanıkların çağırılacağı duruşma için duruşmayı erteler. İlk duruşma ertelemesinde tüm tanıklara davanın hangi gün olacağına ilişkin olarak duruşma davetiyesi gönderilir. Tanıklar duruşmaya gelirken yanlarında kimliklerinde bulundurmak zorundadırlar. İsmi yazıldığı halde tanıklık yapmak istemeyenler de duruşmaya gelmek zorundadırlar. Şahitlik – tanıklık kamu görevidir. Bu nedenle şahitlik etmemek gibi bir hak söz konusu değildir. Şahitlik yapmama hakkı sadece akrabaların belli bir kısmına tanınmıştır. Bu hususta avukatınızdan  yardım alabilirsiniz.

Akhisar’da yaşamayan örneğin İzmir’de yaşayan tanığınızın ifadesi İzmir Aile Mahkemesince alınabilir. Tüm tanıklarınızın Akhisar Aile Mahkemesinde bizzat ifade vermek zorunluğu yoktur. Ancak tavsiyemiz odur ki tüm tanıklarınızın karar verecek hakim tarafından dinlenilmesi don derece doğru olacaktır. İsmi tanıklık listesinde yazmasına rağmen gelmeyen tanıklar için zorla getirme kararı (polis ya da jandarma marifetiytle getirilme kararı) çıkacaktır.

12- Mahkemenin boşanmaya karar vermesi

Tanıkların tümü dinlenildikten ve dosyaya sunulması gereken tüm deliller sunulduktan sonra, Mahkeme karar celsesi için duruşmayı bir celse erteleyebilir. Tarafların esasa beyanlarına ilişkin cevap vermeleri gereken aşama olan bu noktada, avukatınız son kez Mahkemeye dilekçe vererek tanıkların anlatımlarının sizin davanıza ilişkisini belirtecektir. Bu son dilekçeyi de sunmadan avukatınızla birlikte değerlendirmenizde fayda bulunmaktadır. Son duruşmada hakim taraflarını dilekçelerini değerlendirerek, boşanmaya maddi ve manevi tazminat miktarına karar verecektir. daha öncesinde karar vermişse, nafaka hakkında verdiği kararı arttırma ya da azaltma yaparak nihai kararını verir. Bu karara taraflar Yargıtay’da 15 günlük süre içersinde itiraz edebilirler. Temyiz adı verilen karara itirazın boşanmayı da geciktirmesi halini de mutlaka avukatınızla konuşarak üzerinde karar vermeniz gerekmektedir. Yargıtay itiraz eden tarafların itirazlarını inceler ve karara bağlar. Kararın onaması ve kabul etmesi halinde, ikinci temyiz şeklinde insanlarca değerlendirilen ancak karar düzeltme yolu adı verilen bir şekilde son kez itiraz etme hakkı taraflara tanınmıştır.

Sorumluluk Reddi :

Bu sayfada yer alan bilgiler tamamen fikir verme amaçlıdır, bağlayıcı değildir. Mevzuat ve içtihatların değişmeleri sonrasında bilgiler güncelliklerini yitirebilirler. Bu nedenle bu internet sayfasında yer alan bilgiler, dokümanlardaki eksiklikler ya da hatalar sonrasında bu bilgi ve evraklara dayanılarak yapılacak işlemlerden doğabilecek olan dolayı, doğrudan maddi / manevi zararlar ve masraflardan hiç bir şekilde sorumluluk kabul edilemez. En doğru bilgilere ulaşabilmek için lütfen tarafımızla iletişime geçerek, randevu alarak, en güncel bilgilere ulaşınız.

 

Yorum yazın