Türk Borçlar Kanunu uyarınca kira bedeli artış oranı sınırı : tüketici fiyat endeksinin 12 aylık ortalamasıdır.

Türk Borçlar Kanunu’na eklenen Geçici Madde ile 11 Haziran 2022 – 1 Temmuz 2023 arasındaki döneminde konut kiralarına yapılacak artış oranının üst sınırı %25 olarak belirlenmiştir.

Ancak Mayıs 2022 tarihinde kiraz sözleşmesi biten konutlar için daha düşük bir oran belirlenmemişse kira artış oranı tüketici fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması olan % 39.33 oranı uygulanacaktır.

Eğer kira sözleşmesi 10 haziran 2022′de dolmuşsa kira artış oranı yine yukarıda belirtildiği şekilde haziran ayı ortalaması olarak % 44,54 Tl’sı olarak uygulanacaktır.

11 Haziran 2022 tarihinden sonra sona erecek olan kira sözleşmelerinde eğer daha düşük bir artış bedeli belirlendiyse taraflarca belirlenen kira artış oranı uygulanacaktır. Ancak bu oran kanun gereği % 25′i geçemeyecektir.

11 Haziran 2022 tarihinden sonra sona eren kira sözleşmelerinde % 25′lik orandan fazla kira bedeli belirlenmesi kanunen mümkün olamayacağından ; ev sahibi baskısı nedeniyle daha yüksek kira bedeli ödeyen kiracı zaman aşımına ilişkin hükümlere sağdık kalmak kaydıyla fazla ödenen tutarın iadesini isteyebilir.

Eğer kira başlangıç tarihi 2017 ise % 25′lik oran 6. Kira yılı için uygulanmamaktadır. Bu halde ev sahipleri konutlar için TBK 344 maddesi çerçevesinde kira bedelinin yeniden belirlenmesi için dava açabileceklerdir.

Yorum yazın