Uzaktan çalışma nedir  ? 

Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan bir iş sözleşmesi şeklidir.

Coronavirus (Covid19) nedeniyle teknolojisi uygun şirketler, ya da iş modeli uygun organizasyonlar uzaktan çalışma modeli ile çalışmaya başlamışlardır. Bu konuda işçi ve işverenin yazılı onayı gerekmektedir.

 

İşverenin yol ve yemek ücreti ödeme yükümlülüğü : 

Geçici olarak uzaktan çalışmanın uygulandığı hallerde işverenin işçiye normal şartlarda ödediği yol ve yemek ücretini ödememesi ise çalışma şartlarında esaslı değişiklik teşkil edip etmediği burada önem arz etmektedir.  Burada sözleşmeden yola çıkılması gerekmektedir. Ancak salgının yeni bir gelişme olması nedeniyle iş sözleşmesi bu konu hakkında bir hüküm içermeyebilir.

Uzaktan çalışmaya geçilmiş olması ; yemek + yol ücreti ödenmemesi halinde dava yoluyla istenebilmesi  mümkün müdür ?

Bu salgın sonrası yeni karşılaşılan bir durum olduğu için bu konuda sadece fikir yürütebilmek mümkündür. Konu mahkeme kararları ve bu kararlar sonra Yargıtay’ın bu kararlar üzerindeki denetimi sonrasında şekillenecektir. Ancak işçinin fiilen evden çalışıyor olması durumunda yol ücretine hak kazanamayacağı  sonucunu çıkarmak çok daha ağır basacaktır.  Ancak işçi yemek ücretine  hak kazanmalıdır. Uzaktan çalışmaya geçilmiş olmasının  çalışma koşullarında değişiklik getirmeyeceği, ister ayni ister nakdi olarak ödenen, yemek ücretinin işçiye ödenmesi gerekliliğinin daha ağır basacağını hukuken değerlendirmenin daha uygun olacağını düşünüyoruz.

Yemek + Yol Ücretinin ödenmemesi işçiye fesih hakkı tanır mı ? 

Konu mahkeme kararı( Müstakil İş Mahkemesinin bulunmaması nedeniyle Akhisar 1. Asliye Hukuk), ya da Soma İş Mahkemesinin kararları sonrasında Yüksek Mahkemenin bu kararlar üzerindeki denetimi sonrasında şekillenecektir. Ancak öncelikle işçiye yemek yardımının sağlanamamasının çalışma şartlarında esaslı değişiklik teşkil edeceğini ve işçiye haklı nedenle fesih hakkı vereceğinin düşünmenin hukuken daha ağır basacağı düşünülebilir.

Uzaktan çalışma sırasında meydana gelen kaza iş kazası sayılabilir  mi ?

İş yerinizin Akhisar Organize Sanayisinde bulunuyor olduğunu varsayalım. Normalde servisle gidip gelirken, servisin Akhisar ilçesi çıkışında Kayalıoğlu mahallesi ışıklarında kaza yaptığını varsayalım, bu iş kazası sayılır mı ?

Mevzuatımızda iş kazası, işçinin  işvereninin hakimiyeti altında bulunduğu bir sırada, onun için ifa ettiği bir işten veya iş dolayısıyla dış bir sebeple aniden meydana gelen bir olay nedeniyle uğradığı zarardır.Bu örnek kazanın iş kazası sayılması çok ağır basacaktır.

Ancak Evde çalışma sırasında meydana gelen kaza iş kazası sayılabilir  mi ? Burada iş kazası olmayacağı düşüncesi ağır basar çünkü, iş veren işçinin uygun çalışma ortamını iş yerinde sağlayamayacağı için illiyet bağı yönünden iş kazası söz konusu olmayacağı düşüncesi burada ağır basacaktır.   Örneğin işçinin evde makineyle dikiş yaptığını varsayalım   Akhisar ilçe merkezinde iş yerinde çalışan iş veren; uzaktan çalışma yapan Akhisar’ın Medar mahallesinde yaşayan işçisi olan çalışanının çalışma düzenine nasıl müdahale edilebilecektir ? İşveren Evde çalıştığı makineye ilişkin güvenliği ve çalışması ile ilgili eğitim verdiyse; gözlük gibi koruyucu ekipman vermişse, iş veren nasıl sorumlu tutulabilecektir ? Normalde burada işverenin sorumluluğu “denetleme yükümlülüğünü yerine getirmemesi” kaynaklı olamayacağından iş kazası sayılamayacağı hususu ağır basacaktır.

Sorumluluk Reddi :

Bu sayfada yer alan bilgiler tamamen fikir verme amaçlıdır, bağlayıcı değildir. Mevzuat ve içtihatların değişmeleri sonrasında bilgiler güncelliklerini yitirebilirler. Bu nedenle bu internet sayfasında yer alan bilgiler, dokümanlardaki eksiklikler ya da hatalar sonrasında bu bilgi ve evraklara dayanılarak yapılacak işlemlerden doğabilecek olan dolayı, doğrudan maddi / manevi zararlar ve masraflardan hiç bir şekilde sorumluluk kabul edilemez. En doğru bilgilere ulaşabilmek için lütfen tarafımızla iletişime geçerek, randevu alarak, en güncel bilgilere ulaşınız.

 

Yorum yazın