Gazete başlıklarında sıklıkla bahsedilen kayıp kaça elektrik bedellerinin geri alınması genel olarak tüketicinin aklını karıştıran sorunlardan birisini oluşturuyor.

Kayıp kaçak bedellerinin iadesi hususu iki ayrı başlık altında değerlendirilecektir.

Tüketicinin tacir olmaması hali (Elektrik aboneliğinin kurulu olduğu yerin ticari işletme olmaması, ev ya da buna benzer kullanım hali)

A- Geriye doğru 10 yıllık elektrik bedellerine ait faturalar saklanmamış, muhafaza edilmemiş ise;

1- Akhisar Gediz Elektrik Parekande AŞ’ye dilekçe yazarak son 10 yıllık kayıp – kaçak bedelinin sorulması ile tarafınıza iadesinin istenmesi,

2- Şirket tarafından bildirilecek olan bedelin iadesi için Akhisar Tüketici Hakem heyetine 2.200,oo Tl’sı bedele kadar, Manisa Tüketici Hakem Heyetine 3.300,oo Tl’sı bedele kadar talep edilebilir Bedelin 3.300,oo Tl’sını geçmesi halinde ise Akhisar Tüketici Mahkemesine dava açılması gerekmektedir.

B- Geriye doğru 10 yıllık elektrik bedeline ait faturaları muhafaza etmiş iseniz;

1- Bu faturalardaki kayıp kaçak bedellerine ait rakamları kendiniz toplayarak çıkacak rakamı; Akhisar Gediz Elektrik Parekande AŞ’ye dilekçe yazarak isteyiniz eğer olumsuz yanıt verirlerse;

2-Olumsuz yanıta ilişkin cevap ile birlikte, yukarıda belirtildiği şekilde Akhisar Tüketici hakem heyeti ile Manisa Tüketici hakem heyetine başvurabilirseniz.

Tüketicinin Tacir olması (Tüketicinin elektrik aboneliğine ait yerin ticari işletme olması hali)

1- Akhisar Gediz Elektrik Parekande AŞ’ye dilekçe yazarak son 10 yıllık kayıp – kaçak bedelinin sorulması ile tarafınıza iadesinin istenmesi talep ediniz.

2- Avukat yardımı alarak, ödemiş olduğunuz bedelin iadesi için Akhisar Asliye Hukuk Mahkemesinde (Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) dava açabilrsiniz.

 

Yorum yazın