İşe iade davalarında Akhisar Organize Sanayi Bölgesi olarak isimlendirmiş olmamamızın genel nedeni; bu davaların 30′un altında işçi çalıştıran iş verenlere karşı açılmasının mümkün olmamasıdır.

Genel olarak Akhisar ilçesinde; İşe İade davası açılma şartları Akhisar Organize Sanayi Bölgesinde çalışacak işçiler tarafından açılabilecektir.

İş Kanunun 19. Maddesi gereğince işveren fesih bildirimini yazılı yapmak zorunda olup, fesih sebebini de açık ve kesin şekilde belirtmek zorundadır. Hakkındaki iddialara (fesih sebebine karşı) savunması alınmadan işçinin sözleşmesi fesih edilemez. Gerek kanun maddesi gerek Yargıtay  içtihadları çerçevesinde savunması alınmadan işçinin iş akdinin fesih edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde yani savunma alınmadan iş akdini fesih halinde; iş veren yüzde yüz haklı da olsa iş akdini fesih ederken savunma almamışsa açılan işe iade davasının kazanılma şartı kendiliğinden oluşacaktır.

İşe iade davası açılması için gerekli olan şartlar İş Kanunun 20. maddesinde bildirilmiştir.

Genel olarak işe iade davası şartları

1- İş sözleşmesinin iş veren tarafından feshedilmiş olması (işçi istifa etmiş ise bu davayı açamaz)

2- İşçinin o iş yerinde altı aylık kıdeminin bulunması ,

3- İş yerinin 30 veya daha fazla işçi çalıştırıyor olması, (Bu nedenle Akhisar Organize Sanayi Bölgesi örneğinden yola çıkılmıştır)

4- İşçinin işveren vekili statüsüünde olmaması (ya da işletme müdürü pozisyonu)

5- İş verenin, işçinin iş akdini feshinin haksız olması gerekir.

Genel olarak iş verenler fesih sebebi olarak ” İsteksiz ve verimsiz çalıştığı, performasında düşüş olduğu, buna bağlı olarak diğer çalışma arkadaşlarına kötü örnek teşkil ettiği” gibi nedenlerle fesih etmektedirler. Ancak bu şekilde bir feshin geçerli olabilmesi için performans değerlendirme kriterleri önemlidir. İşçinin performansının değerlendirilmesi, gerekli ise performansının yükseltilmesi için kendisine eğitim verilmesi, öncesinde performansındaki düşüklük nedeniyle savunmasının alınması gerekliliği söz konusudur.

Yine işten çıkartılma nedeni, sektörel küçülme, ya da eleman işçi azaltılması ise, iş verenin fesihten sonra başka işçi alıp almadığı hususunda araştırma yapılacaktır. Ya da işçinin aynı iş yerinde farklı bir pozisyona kaydırılıp kaydırılamayacağı hususunun değerlendirilmesi gerekir.

Bu bağlamda fesihten önce aynı pozisyonda çalışan performansı daha düşük işçiler yerine işten çıkarılan işçinin neden tercih edildiği üzerinde durulacaktır.

Kanun gereği işçi sadece haksız olarak işten çıkartıldığını belirterek dava açacak, işveren haklı olduğunu ispat etmekle mükellef olacaktır.

Yapılan devamsızlıklar, iş yerine izinsiz olarak gitmemeler ile alınmış olan doktor raporlarının işe iade davasına etkisini, ihtimalleri avukat yardımıyla değerlendirilebilecektir. Çünkü Yargıtay 6 ay içerisinde 2 aydan fazla rapor almış olan işçinin iş yerinde çalışması ile işe iadesini uygun görmemiştir. Bu bağlamda Akhisar Organize Sanayi Bölgesindeki işletmeler aleyhinde açılacak davalar için avukat yardımından faydalanılması gereklidir.

İşe iade davası açılmasından sonra işçi, haksız yere işten çıkarıldığından sonraki geçen günler için 4 aylık ücret ile, işe iade davası kazanıldıktan sonra işe iade edilmemesi halinde ise 8 aylık ücrete hak kazanabilecektir Bu hususların hepsi iş avukatı ile değerlendirilebilecek hususlar olup, değişkenlik gösterebilir.

Yorum yazın