"Bilgileriniz Avukatlık büromuzda gizli ve güvende kalır"

Avukat Taner Baş Akhisar / Manisa

Telefon

0 236 4136340

  • Yeni Borçlar Kanunu bazı yenilikler getirmiştir; Genel olarak kira kontratları ile ilgili giderlere ilişkin sorumluluklar şu şekilde düzenlenmiştir: lMADDE 302- Kiralananla ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklere, aksi kararlaştırılmamış veya kanunda öngörülmemiş ise, kiraya veren katlanır. lMADDE 317- Kiracı, kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini ödemekle yükümlüdür. Bu konuda yerel âdete [...]

  • 4721 sayılı Medeni Kanun, Türk Hukukuna aile konutu kavramını getirmiş bulunmaktadır. Hukuki bir müessese olarak aile konutu ilk defa bu kanunla ele alınmış ve çeşitli bakımlardan düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu çalışmada Medeni Kanunun bu yeni müesseseye ilişkin düzenlemeleri ele alınacaktır, öncelikle aile konutu kavramı açıklanarak, seçimi, bununla ilgili bazı işlemler bakımından eşlerin yetkileri ve ayrı [...]

  • BİRİNCİ BÖLÜM SİMSAR (TELLAL)   GENEL OLARAK               Yoğun çalışan işletmelerde tacirin, işletmesiyle ilgili tüm işleri tek başına yürütmesinin imkansız olması sebebiyle tacir yardımcıları olarak adlandırdığımız kişilerin emek ve mesailerinden faydalanmaları kaçınılmazdır. Tacir yardımcıları ‘bağımlı yardımcılar’ ve ‘bağımsız yardımcılar’ olarak iki gruba ayrılır.             Bağımlı tacir yardımcıları, tacirin emir ve talimatı altında mesaisini sarf [...]

  • TAŞINMAZ SİMSARLIĞI SÖZLEŞMELERİ VE EMLAK KOMİSYONCULUĞU A. GENEL OLARAK SİMSARLIK SÖZLEŞMESİ 818 sayılı Borçlar kanununda 440 ile 409. Maddeler arasında düzenlenen ve tellallık sözleşmesi olarak bahsedilen bu sözleşme türü 6098 sayılı Borçlar Kanununda 520 -525. Maddeler arasında düzenlenmiş ve simsarlık sözleşmesi olarak adlandırılmıştır. 818 sayılı Borçlar Kanununda “Yaptığı hazırlık veya icra eylediği tasavvut akdin icrasına [...]

  • I. SÖZLEŞME NEDİR ?   Sözleşme, iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş olan antlaşmalara denir. Tarafların birbirine uygun irade açıklamalarıyla yapılan bir hukuki işlem olan sözleşmenin genel olarak belirli bir biçimde yapılması zorunlu değildir. Ama bazı tür sözleşmelerin belirli biçimde yapılması yasalarda öngörülmüştür. Örneğin, taşınmaz malların satış sözleşmesinin [...]