Avukatlar için KEP (Kayıtlı elektronik posta) Zorunlu mu ? Gerekli mi ?

Uyap Avukat portalı kullanırken karşımıza yeni bir bilgilendirme ekranı çıkmaya başladı. 29.06.2015 tarihinden itibaren e-tebligat uygulamasının tüm Türkiye’de aktif olarak kullanılmaya başlanıldığı belirtiliyor. Bu yazıda e-tebligat (Namı diğer KEP) ne olduğu ve Avukatlar için zorunluluğu ya da gerekliliği üzerinde durmaya çalışacağız.

Öncelikle Kep Nedir?

Resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayan bir sistemdir. Normalde posta yoluyla ilan yoluyla ve memur aracılığıyla yapılan tebligatların bilişim sistemi üzerinden yapılması haline KEP (kayıtlı elektronik posta) adı verilmektedir. UYAP editörde, e-imza kullanırken, e-imza altında nasıl bir zaman ve tarih damgası kullanılıyorsa, ve biz bu imza üzerine tıklayarak e-imza hakkında bilgi sahibi oluyorsak aynı teknik mantık, KEP’te de mevcut. KEP’da de, elektronik imza ve zaman damgası kullanılır. Böylece hangi tarihte tebliği edildiği rahatlıkla görülüyor. KEP sistemi ile e-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği, gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı gönderilen e-postaya erişilip erişilmediği anlaşılıp e- postanın iletilme zamanı tespit edilip, içeriğin değişmediği garanti ediliyor.

Avukatlar için KEP kullanımı zorunlu mu ?

KEP, Tebligat Kanununda değişiklik yapan 11.01.2011 tarih ve 6009 sayılı kanunla getiriliyor. Kanunun 2. maddesi 7201 sayılı tebligat kanunun 7/a maddesinde değişiklik yapıyor ve şöyle bir hüküm getiriyor : MADDE 7/a – Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Kanun hükmü gereğince avukatlar için KEP kullanımının zorunlu değil, ihtiyari bir nitelik taşımaktadır. Kişisel E-Postanızı KEP olarak kullanabilir misiniz ? KEP niteliği gereği sayısal ve elektronik olarak zaman damgasına sahip olan e-posta sistemleri için kullanıldığından dolayı, ücretsiz olarak sunulmuş olan toplu mail hesapları (gmail, hotmail vb) ile kendi sitenize ait kişisel e-posta adresinizi ( ….@av.tr) KEP olarak kullanmamaktasınız. Avukatlar için KEP Gerekli mi ? 11.01.2011 tarih ve 6099 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği, resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik birlikte değerlendirildiğinde;

KEP’in Avantajları :

Yargı mercileri tarafından gönderilen tebligatlar mail olarak tarafınıza ulaşacaktır. Avukatın herhangi bir nedenle büro dışında olması halinde, Muhtara tebligat yapılarak sürenin başlaması gibi haller dikkate alındığında hak kaybının engellenmesine neden olabilecek avantajlı sonuçların doğabileceğini söyleyebiliriz.

KEP’in dezavantajları :

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Bir diğer anlatımla, KEP üzerinden size gönderilen maili okumamış bile olsanız, posta kutunuza geldiği tarihten itibaren 5 . gün sonunda okuduğunuz kabul edilerek kanuni süreler başlayacaktır. Bu husus da devamlı olarak mail trafiğini takip etmeniz gibi bir sonucu beraberinde getirecektir. KEP sağlayıcısı kuruluşlar e-posta kutunuza mail gelmesi halinde cep telefonunuza kısa mesajla bilgilendirme yapan bir özelliği de bünyelerinde barındırmaktadırlar. Bu bir bakıma devamlı olarak e-posta kutunuzu takip etmek zorunda kalmayacağınız anlamı taşısa da; mevzuat gereğince kısa mesajın tarafınıza ulaşmaması halinde de 5 günlük süre işleyecek olması dezavantaj niteliği taşımaktadır. Gelişen teknoloji UYAP üzerinden meslektaşlarımızın teknolojik gelişmeleri takip etmesi sonucunu doğurmuştur. UYAP’ın sistem olarak bir çok doğru ve güzel özelliği beraberinde getirdiğini ve avukatlık mesleği için faydalı olduğunu düşünüyoruz. Anca KEP için hukuki bir zorunluluk getirilmemesi halinde, Avukatların KEP kullanmaya başlamasının çok da gerekli olmadığı kişisel kanaatimizdir.

 

Sorumluluk Reddi :

Bu sayfada yer alan bilgiler tamamen fikir verme amaçlıdır, bağlayıcı değildir. Mevzuat ve içtihatların değişmeleri sonrasında bilgiler güncelliklerini yitirebilirler. Bu nedenle bu internet sayfasında yer alan bilgiler, dokümanlardaki eksiklikler ya da hatalar sonrasında bu bilgi ve evraklara dayanılarak yapılacak işlemlerden doğabilecek olan dolayı, doğrudan maddi / manevi zararlar ve masraflardan hiç bir şekilde sorumluluk kabul edilemez. En doğru bilgilere ulaşabilmek için lütfen tarafımızla iletişime geçerek, randevu alarak, en güncel bilgilere ulaşınız.

Yorum yazın