Arabuluculuk faaliyetleri genel olarak; zorunlu arabuluculuk ve ihtiyari arabuculuculuk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Zorunlu arabuluculuk faaliyetleri kapsamında ise en çok merak edilen konu Akhisar ilçesinde işçinin işten çıkarılması khalinde nasıl bir başvuru yapılacağına ilişkindir.

İşçi işveren ilişkisinden kaynaklanacak olan arabuluculuk faaliyeti (iş kazaları hariç) genel olarak zorunlu arabuluculuk faaliyeti kapsamında bulunmaktadır.

Eğer Akhisar ilçesinde yaşıyor ve haksız yere işten çıkarıldığınıza inanıyorsanız; en doğrusu zorunlu arabuluculuk yolunu kullanmaktır. Ancak bu yolu kullanmanız sırasında Akhisar ilçesinde yer alan bir Avukattan bilgi almanız, gerekiyorsa birlikte hareket etmeniz tavsiye edilmektedir.

Arabuculuk başvurusu Akhisar Adliyesinde bulunan Akhisar Arabuluculuk Bürosundan yapılabilmektedir. Bunun için işten çıkartıldığınız firmaya ya da kişiye ait telefon numarası ve adres bilgilerini de temin ederek başvurmanız gerekmektedir.

Akhisar Arabuluculuk Bürosuna başvurunuzu yaptıktan sonra; tarafınıza arabulucu atanarak, arabulucu tarafından telefon yoluyla aranacaksınız.

Arabuluculuk yolu hakkında önemli detaylar :

Arabulucuk ücreti :
“Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk ücreti,
Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi
kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır.”

Toplantılara katılma zorunluluğu :
Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle
arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu
taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca
bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona
eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi
üzerlerinde bırakılır.

Arabuluculuk sırasında tarafların anlaşması hali :

Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması
hâlinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz.

Yorum yazın