Avukat Taner Baş; 15448 Sicil numarası ile Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na bağlı olarak; Akhisar ilçesinde İş Hukuku Arabulucusu olarak da görev yapmaktadır. 

Arabuluculuk faaliyetleri kapsamında en önemli kısım : Akhisar ilçesinde işçinin işten çıkarılması halinde öncelikle olarak nereye başvuru yapacağına ilişkindir. İşçi işveren ilişkisinden kaynaklanacak olan alacak davaları (iş kazaları, sigorta tespiti davaları hariç) kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin alacağımaddi tazminat, zorunlu arabuluculuk faaliyeti kapsamında bulunmaktadır.  Eğer Akhisar ilçesinde yaşıyor ve haksız yere işten çıkarıldığınıza inanıyorsanız konuyla ilgili olarak dava açmadan önce Akhisar Adliyesinde bulunan Arabuluculuk Müdürlüğüne başvuru yapılması zorunluluğu söz konusudur.

Arabuculuk başvurusu Akhisar Adliyesinde bulunan Akhisar Arabuluculuk Bürosundan yapılabilmektedir. Bunun için işten çıkartıldığınız firmaya ya da kişiye ait telefon numarası ve adres bilgilerini de temin ederek başvurmanız gerekmektedir.

Arabuluculuk yolu hakkında önemli detaylar :

Arabulucuk ücreti :
Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır.

Toplantılara katılma zorunluluğu :
Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.

Arabuluculuk sırasında tarafların anlaşması hali :

Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz.

Yorum yazın